Camila Mendes, Maya Hawke, Austin Abrams, Rish Shah, Talia Ryder, Ava Capri, Alisha Boe, Paris Berelc, Jonathan Daviss, Maia Reficco, Sophie Turner, Olivia Sui, Sarah Michelle Gellar